Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2013

Pick one you like! :) @karen Jacot Jacot Paul | wOrd
Reposted fromnemoflow nemoflow
conven
6586 8f7b
Reposted fromstraytank straytank
conven
6718 ee11 500
Reposted fromkatre katre
conven
Reposted fromyukiru yukiru
conven
8035 6983
Reposted fromLimysoul Limysoul

December 13 2013

conven
5175 ad33
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viaxannabelle xannabelle

December 09 2013

conven
9447 ee05
conven
"Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat."

Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
conven
9448 ea9e 500
Reposted fromgefuhlvoll gefuhlvoll
conven
Bo kto ma nie dać sobie rady w Twoim życiu jak nie Ty sam? Czasami coś naprawdę będzie zależeć tylko od Ciebie. Więc zawalcz o to. Daj sobie szansę. Szansę na życie takie jakie chcesz.
— StillWaitingForSth
Reposted fromstillwaitingforsth stillwaitingforsth

November 10 2013

conven
Myślałem, że nie może być gorzej. Kładziesz się spać, i myślisz, że Wszystko sobie poukładałeś. Potem budzisz się rano wśród ruin własnej produkcji, budzisz się tam, gdzie usnąłeś. Sen wcale nie zmienił Twojego położenia.
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic
conven
Nie ma większego oszusta niż ten, kto oszukuje sam siebie.
— Charles Dickens
Reposted fromizvi izvi

November 04 2013

conven
7244 9525
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
conven
7496 935c
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
conven
7520 830c
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33

November 03 2013

conven
8490 ff66
Reposted fromblackdevill blackdevill
conven
Ojcze nasz, któryś jest niemy, 
który nie odpowiesz na żadne wołanie, 
a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, 
że świat ciągle jeszcze istnieje, 
przemów: 
ta dziewczyna jadąca tramwajem do pracy 
w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami na palcach, 
z resztą snu w zapuchniętych oczach, 
musi usłyszeć Twój głos, 
musi usłyszeć Twój głos, by się zbudzić 
w ten jeszcze jeden świt. 

Ojcze nasz, ktory nic nie wiesz, 
ktory nie patrzysz nawet na tę ziemię, 
a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat, 
trwa uporządkowany: spójrz, 
ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony 
nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą 
popołudniówki tłustą od sosu i druku, 
musi wiedzieć, że ty także wiesz, 
musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć 
ten jeszcze jeden dzień. 

Ojcze nasz, którego nie ma, 
Którego imienia nikt nawet nie wzywa 
prócz dydaktycznych broszur piszących Cię z małej litery, 
bo świat radzi sobie bez Ciebie, 
bądź: 
ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza 
wszystkie te dzisiejsze 
kłamstwa, lęki, zdrady, 
wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione 
musi wierzyć, żeś jednak jest, 
musi wierzyć, żeś jest, aby przespać 
tę jeszcze jedną noc. 
— — Stanisław Barańczak "NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee

November 02 2013

6782 85a7 500

laurentheblue:

High schoolers in one sentence.

Reposted fromzapurr zapurr

November 01 2013

conven
9201 1e34
Reposted fromparalleluniverse paralleluniverse

September 30 2013

conven
2524 ee82
Reposted from21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl